Frizina Nataliya

Frizina Nataliya
Russia - Zelenokumsk
Dogo Сanario

Является владельцем


Tekilla Jazz
Dogo Сanario
№ родословной: RKF 2679044
Родилась: 10 февраля 2010
1 помёт
Tais Afinskaya
Dogo Сanario
№ родословной: RKF 2679043
Родилась: 10 февраля 2010

Является заводчиком


27.7.2012
Tamislava
Dogo Сanario
Родилась: 27 июля 2012
Dogo Сanario
Родился: 27 июля 2012
Dogo Сanario
Родился: 27 июля 2012
Dogo Сanario
Родилась: 27 июля 2012
Dogo Сanario
Родилась: 27 июля 2012