Zorgan Zvezdni Malchik iz Grafstva Art
Dogo Сanario

Родословная:  RKF 1679379
Окрас:  Brindle
Пол:  кобель
Возраст:  15 лет
Родился:  25 сентября 2004
Заводчик:  Artemyeva Nataliya. Питомник "Grafstvo Art" (Moscow)
Пометы:  2 помёта
Щенки:  4 щенка

Родословная

Faruk De Irema Curto Faruk De Irema Curto
Argos De Irema Curto Argos De Irema Curto
HD-B
Grey De Irema Curto Grey De Irema Curto
HD-B
Tinguaro Tinguaro
Gara de Irema Curto Gara de Irema Curto
HD-B
Tomas De Irema Curto Tomas De Irema Curto
Rubia
Carpo
Leon Leon
Clary
Negri Negri
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Kira de Irema Curto Kira de Irema Curto
Nestor De Irema Curto Nestor De Irema Curto
DNA, HD-B (AVEPA)
Leon Leon
Quina de Irema Curto Quina de Irema Curto
HD-B
Tomas De Irema Curto Tomas De Irema Curto
Rubia
Gara de Irema Curto Gara de Irema Curto
HD-B
Tomas De Irema Curto Tomas De Irema Curto
Нет данных
Нет данных
Rubia
Нет данных
Нет данных
Dzhi A Salsa
Show Stopper Mufasa Show Stopper Mufasa
Teno*
Нет данных Нет данных
Нет данных
Нет данных Нет данных
Нет данных
Taifa****
Нет данных Нет данных
Нет данных
Нет данных Нет данных
Нет данных
Show Stopper Elektra
TT
Show Stopper Calybos Show Stopper Calybos
Jumbo
Нет данных
Нет данных
Reina
Нет данных
Нет данных
Show Stopper Medusa Show Stopper Medusa
Guardian Angel Salsa
Show Stopper Shaka Zulu Show Stopper Shaka Zulu
Show Stopper Mufasa Show Stopper Mufasa
Teno*
Нет данных
Нет данных
Taifa****
Нет данных
Нет данных
Show Stopper Medusa Show Stopper Medusa
Show Stopper Nandi Show Stopper Nandi
Show Stopper Posiden (Posidon) Show Stopper Posiden (Posidon)
Show Stopper Calybos Show Stopper Calybos
Jumbo
Reina
Show Stopper Medusa Show Stopper Medusa
Show Stopper Andromina (Train) Show Stopper Andromina (Train)
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Однопометники

25.9.2004
Zetta Znatnaya Osoba iz Grafstva Art
Dogo Сanario
№ родословной: RKF 1679381
Родилась: 25 сентября 2004
1 помёт: 4 щенка
Dogo Сanario
№ родословной: RKF 1679377
Родился: 25 сентября 2004
1 помёт: 1 щенок

Щенки

8.12.2006
Мать
Lita de Irema Curto
Dogo Сanario
№ родословной: RKF 1568658 / LOE 0077223
Родилась: 28 августа 2002
3 помёта: 9 щенков
Dogo Сanario
№ родословной: RKF 2066855
Родилась: 8 декабря 2006
25.3.2007
Мать
Gual Kan Kora iz Grafstva Art
Dogo Сanario
№ родословной: RKF 1624797
Родилась: 24 марта 2004
1 помёт: 3 щенка
Chara Deaya Besta iz Grafstva Art
Dogo Сanario
№ родословной: 2066840
Родилась: 25 марта 2007
3 помёта: 5 щенков
Chinzano Hou Keveri iz Grafstva Art
Dogo Сanario
№ родословной: rkf
Родился: 25 марта 2007
Chernaya Arakara iz Grafstva Art
Dogo Сanario
№ родословной: RKF
Родилась: 25 марта 2007