Chuxunski V

Chuxunski V
Russia - Pyatigorsk
Dogo Сanario

Является заводчиком


12.11.2007
A'Xynta
Dogo Сanario
№ родословной: RKF 2220347
Родилась: 12 ноября 2007
1 помёт
Владелец: Karluk V
Страна: Russia
Город: Pyatigorsk
Alyaska
Dogo Сanario
№ родословной: RKF 2220348
Родилась: 12 ноября 2007
1 помёт
Владелец: V RABOTE (!)
Amir-Han (Fedai)
Dogo Сanario
№ родословной: RKF 2220344
Родился: 12 ноября 2007
1 помёт
Dogo Сanario
№ родословной: RKF 2220345
Родилась: 12 ноября 2007
1 помёт