Czenzi de Tres Alida
Dogo Сanario

КОИ:  16.69921875%
Окрас:  Brindle
Пол:  сука
Возраст:  11 лет
Родилась:  24 августа 2007
Заводчик:  Halliday Paul. Питомник "Tres Alida Kennels"
Владелец:  Halliday Paul. Питомник "Tres Alida Kennels"

О собаке


DOB is unconfirmed

Родословная

Fausto De Irema Curto Fausto De Irema Curto
Vento De Irema Curto Vento De Irema Curto
HD-B
Tigre
Leon Leon
Troyka Troyka
Mora Coliseum
Vena
Leon Leon
Clary
Нет данных
Нет данных
Yani de Irema Curto Yani de Irema Curto
Nestor De Irema Curto Nestor De Irema Curto
DNA, HD-B (AVEPA)
Leon Leon
Quina de Irema Curto Quina de Irema Curto
HD-B
Tomas De Irema Curto Tomas De Irema Curto
Rubia
Grey De Irema Curto Grey De Irema Curto
HD-B
Tinguaro Tinguaro
Gara de Irema Curto Gara de Irema Curto
HD-B
Tomas De Irema Curto Tomas De Irema Curto
Carpo
Leon Leon
Clary
Negri Negri
Vento De Irema Curto Vento De Irema Curto
HD-B
Tigre
Leon Leon
Troyka Troyka
Mora Coliseum
Vena
Leon Leon
Clary
Нет данных
Нет данных
Vivi De Irema Curto Vivi De Irema Curto
Argos De Irema Curto Argos De Irema Curto
HD-B
Grey De Irema Curto Grey De Irema Curto
HD-B
Tinguaro Tinguaro
Gara de Irema Curto Gara de Irema Curto
HD-B
Tomas De Irema Curto Tomas De Irema Curto
Carpo
Leon Leon
Clary
Negri Negri
Tigre
Leon Leon
Troyka Troyka
Tibia Tibia
Leon Leon
Clary

Однопометники

24.8.2007
Banah de Tres Alida
Dogo Сanario
Родился: 24 августа 2007
7 помётов: 12 щенков
Chanah de Tres Alida (Narla)
Dogo Сanario
Родилась: 24 августа 2007
3 помёта: 10 щенков
Cordoba de Tres Alida (McCall Chingon)
Dogo Сanario
№ родословной: UPPCC 3334082407
Родился: 24 августа 2007
12 помётов: 17 щенков
Cuyler De Tres Alida
Perro de Presa Canario
Родилась: 24 августа 2007